SERVEIS

Assessorament personal i permanent amb uns honoraris raonables i respostes ràpides i concretes que aporten solucions.

Assessorament
tributari

Des de la consulta i dictamen, la planificació fiscal i la confecció de les declaracions-autoliquidacions, fins a la defensa davant l’Administració.

Reestructuracions
Jurídic-mercantils

Fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions no dineràries i altres processos de reorganització o reestructuració empresarial.

Procediment
Tributari

Assistència i defensa davant l’Administració Tributària i la Inspecció Fiscal. Recursos i Reclamacions en tots els nivells jurisdiccionals.

Dret
societari

Constitució de societats, modificacions estatutàries, poders, revisió de contractes i compravenda de negocis.

Dret de família
i Successori

Confecció de capitulacions, crisis matrimonials, testaments, execucions testamentàries i adjudicacions de béns i drets.

Empresa
Familiar

Modificacions estatutàries i testamentàries, protocol familiar, compliment de condicions fiscals i oficina familiar.

CONFIANÇA

Protegim molt més que els seus diners

LA NOSTRA RAÓ DE SER

Un veterà i savi auditor, mestre d’alguns de nosaltres, deia i segueix dient que un bon auditor ha de ser meitat monjo i meitat soldat. Com a Assessors, nosaltres assumim com a propi el més positiu d’aquests valors, tot complementant-los amb els inherents als de l’artesà i als del lletrat.

Amb això volem reflectir que tenim i exercim uns valors: honestedat, lleialtat, discreció, rigor, confiança-empatia i minutació a preu raonable, amb la màxima qualitat, en un entorn de relacions duradores a llarg termini.

ETL GLOBAL AL DIA

Informació i Novetats

circular diària

circular mensual

Esdeveniments

Recuperació de l’Impost Especial d’Hidrocarburs

El passat dilluns 6 de març del 2017 EJASO ESTUDIO JURÍDICO – ETL GLOBAL, comptant amb el suport d’ETL GLOBAL ADDIENS, va organitzar una jornada dedicada a l’anàlisi de la legalitat dels tipus especial estatal i autonòmic de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs i les seves possibilitats d’impugnació.

Necessita els serveis d’un assessor?
Els nostres experts li oferiran la millor solució a la seva consulta ...